Separation wall

Colonia, Uruguay

"This retaining wall was built to separate Spanish and Portuguese settlements." --Shawn

Tack till Shawn som Phoonade (och för fotoidén).


Sep 04, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Uruguay


Phoons startsida