Snowed in

Tigard, Oregon

"It snowed unexpectedly on this New Year's Day and A LOT! One of the worst snow storms in
recent Portland history. We just had to Phoon." --Jan

Tack till Jan, Angel, Annie och Doris som Phoonade och till Jan för fotoidén.


Jan 01, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Snö    Särskilda dagar på året


Phoons startsida