Snowshoeing

McCall, Idaho

"The brilliant idea was to phoon, but it's not quite as easy as you would think with
snowshoes on. I kept hitting the girl behind me!" --Kate

Tack till Kate, Miranda och Julie som Phoonade och till Kate för fotoidén.


Feb 26, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Skogar    Idaho    Snö


Phoons startsida