Wall of Solidarity

Parliament, Cape Town, South Africa

"As one of the sponsors on the wall, my company was allowed into Parliament. I took full
advantage of the opportunity!" --Amien

Tack till Amien som Phoonade (och för fotoidén).


Dec 12, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Skyltar och symboler    Sydafrika


Phoons startsida