At the base of the Space Needle

Seattle, Washington

"We talked an unsuspecting person into phooning with us. He had no idea what was going
on." --William

Tack till Alex, Jay, Justin och unknown som Phoonade och till William för fotoidén.


Apr 03, 2011

Denna bild hör till kategorier:
Landmärken    Washington


Phoons startsida