Submarine fin

unknown

Submarine, next to a wharf, somewhere

"This was one Phoon I've been wanting to snag for some time. I'm at work on top of the fin
of the submarine I am posted to." --Matt

Tack till Matt som Phoonade (och för fotoidén).


May 31, 2006

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Fordon    Båtar och fartyg    Militärer


Phoons startsida