Old Summer Palace ruins

Beijing, China

"This is later in our walk, after my students learned about the Phoon for their first
Phoon photo
." --Scott

Editor: Clearly, not everyone likes phooning.

Tack till Scott och the group som Phoonade och till Joanne för fotoidén.


Sep 14, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Antika byggnadsverk    Kina    Grupper


Phoons startsida