Tee shirt

Portland, California

"Here I am after receiving a clean bill of health exam...and wearing my HOOTERS shirt with
the S crossed out!" --Jan

Tack till Jan som Phoonade (och för fotoidén).


Jun 16, 2001

Denna bild hör till kategorier:
Oregon    Till livet!


Phoons startsida