The thinker

Nelson Museum, Kansas City, Missouri

"With my chemo-induced bald head I looked like the sculpture and just had to imitate
it..." --Jenne

Tack till Jenne som Phoonade (och för fotoidén).


Jan 26, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Människoskulpturer    Missouri    Till livet!


Phoons startsida