Thunderbolt's Hideout

Tenterfield, New South Wales, Australia

"A bushranger named Thunderbolt once hid among these rocks. Had to phoon it..." --Patty

Tack till Doc som Phoonade och till Patty för fotoidén.


Sep 17, 2004

Denna bild hör till kategorier:
New South Wales    Stenig terräng


Phoons startsida