Thunderer Cave

Puketiti, New Zealand

"In an active streamway cave, water usually reaches over the top of your boots." --Alan

Tack till Imogen som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 19, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Grottor    Nya Zealand


Phoons startsida