Times Square

New York, New York

"The crowds in Times Square barely noticed what I was doing--just another weird person in
the big city!" --Susan

Tack till Susan som Phoonade (och för fotoidén).


Aug 05, 2013

Denna bild hör till kategorier:
Folksamlingar    New York


Phoons startsida