Time to Phoon

Greenwich, England

This is at the Meridian Line (0 longitude), the prime basis of standard time throughout
the world.

Tack till Bob som Phoonade (och för fotoidén).


Nov 03, 2000

Denna bild hör till kategorier:
England    Geografiskt viktiga platser


Phoons startsida