Tonsilectomy

Good Samaritan Hospital, San Jose, California

"My son is getting ready to have his tonsils removed. He thought it would be fun to stop
for a quick Phoon shot." --Linda

Tack till Kyle som Phoonade (och för fotoidén).


Nov 15, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Hålsovårdsinrättningar    Andra tillställningar    Andra kläder


Phoons startsida