1996 Summer Olympics torch tower

Atlanta, Georgia

"After the Olympic stadium was changed to a baseball field, the torch and Olympic rings
were relocated to here, about a block up the street." --Phil

Tack till Phil som Phoonade (och för fotoidén).


Dec 30, 2003

Denna bild hör till kategorier:
Långt bort    Georgia    Sportanläggningar


Phoons startsida