Motion sickness break

Tralee, Republic of Ireland

"After driving over Irish mountain passes for hours, we took a hiking break to let my
stomach settle. We found this lovely little pond surrounded by moss and rock." --Madilyne

Tack till Madilyne som Phoonade (och för fotoidén).


Mar 25, 2008

Denna bild hör till kategorier:
Sjöar, bukter och sund    Irland


Phoons startsida