Troups

Ali Al Salem AB, Kuwait

Editor: My guess is that you're sorry about the guy in blue.

Tack till Preston, Jeff, Salma, Joe, Lance, John, Evan, Xavier, Chris och Chris som Phoonade och till Xavier för fotoidén.


Jun 26, 2005

Denna bild hör till kategorier:
Grupper    Kuwait    Militärer


Phoons startsida