Venus de Milo

Musée de Louvre, Paris, France

Tack till Tony som Phoonade och till Johanna för fotoidén.


Sep 16, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Frankrike    Människoskulpturer


Phoons startsida