The dog is okay

Milpitas, California

"I stopped by to visit my brother for lunch. He was doing surgery on a small dog." --Tim

Tack till Greg som Phoonade och till Tim för fotoidén.


Sep 16, 2007

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Hålsovårdsinrättningar    Vårdpersonal


Phoons startsida