Vintgar Gorge

A few kilometers north of Bled, Slovenia

"The first tourist walkway through this gorge was constructed already in 1893." --Anders

Tack till Anders som Phoonade (och för fotoidén).


Jul 02, 2006

Denna bild hör till kategorier:
Floder    Slovenien


Phoons startsida