Volleyball post

Taylor University, Edmonton, Alberta, Canada

"How he scaled that pole and stood on top of it all by himself I will never understand."
--John

Tack till Sean som Phoonade och till John för fotoidén.


Jan 01, 2007

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    Alberta


Phoons startsida