Hospital waiting room

Mountain View, California

"NO ONE paid attention to what Bob was doing." --Doris

Tack till Bob som Phoonade och till Doris för fotoidén.


Nov 19, 2002

Denna bild hör till kategorier:
Kalifornien    Hålsovårdsinrättningar    De andra märkte inget


Phoons startsida