Washington Square

New York City, New York

"On a hot July day... Great place for people watching, musicians, trees, flowers and
phooning." --Susan

Tack till Susan som Phoonade (och för fotoidén).


May 10, 2017

Denna bild hör till kategorier:
Stadsgator    New York


Phoons startsida