Wave tunnel

Algarve, Portugal

"A few seconds after this photo, the approaching wave rolled over me and I was completely
wet." --Ingrid

Tack till Ingrid som Phoonade (och för fotoidén).


May 30, 2010

Denna bild hör till kategorier:
Stränder och hav    Portugal


Phoons startsida