Wolgan Valley

New South Wales, Australia

"Emirates Airlines will be building the world's second 6-star hotel in the valley below.
So let's phoon them!" --Alan

Tack till Michael som Phoonade och till Alan för fotoidén.


Jul 16, 2005

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Ostadigt    New South Wales    Dalar och ängar


Phoons startsida