Wood art

Österlen, Sweden

"As I walked along the coast of Österlen, I noticed that some artist with much spare time
had made this wooden thing. Not much of a choice: of course I had to phoon..." --Anders

Tack till Anders som Phoonade (och för fotoidén).


Apr 26, 2004

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Skulpturer    Abstrakta skulpturer    Sverige


Phoons startsida