Stumps in the woods

Trondheim, Norway

"It started raining. We got very wet while doing this." --Vegard

Tack till Lage, Erik, Vegard och Marius som Phoonade och till Vegard för fotoidén.


Oct 17, 2003

Denna bild hör till kategorier:
(tap) Stock och sten    Skogar    Norge


Phoons startsida