Shortest construction zone

Austin, Texas

"Quite possibly the world's shortest construction zone." --Brandon

Tack till Brandon som Phoonade och till Nicole för fotoidén.


Jul 15, 2004

Denna bild hör till kategorier:
Skyltar och symboler    Texas


Phoons startsida